Werken in het sociale domein

Bij Lister nemen medewerkers veel professionele ruimte en krijgen die ook. Daardoor zijn wij beter in staat om onze kennis, kunde en middelen te verbinden met die van onze partners. Zo werken we samen met hen aan een betere situatie voor mensen met kwetsbaarheden.

Medewerkers van onze locatie in IJsselstein vertellen hoe zij hun professionele ruimte samen inzetten om met elkaar én met samenwerkingspartners de zorg in IJsselstein, Lopik en Vianen te verbeteren.

De zomer beleven op het Ontwikkelpunt in IJsselstein.

Het zit op een wat verborgen plek in IJsselstein. “Deze locatie was als enige beschikbaar en we wilden snel starten, maar voor veel mensen is het verwarrend omdat hij wat afgelegen ligt. We moeten soms buiten staan om mensen naar binnen te loodsen,” vertelt een vrijwilliger. Maar als je dan eenmaal binnen bent in het Ontwikkelpunt op het Teenschillerpad 2, dan kun je terecht voor leuke activiteiten georganiseerd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld voor cliënten van Lister. In heel IJsselstein wonen er zo'n veertig en als je de omringende dorpen (Montfoort, Vianen en Lopik) erbij betrekt, dan zijn het ongeveer negentig mensen.


Iedereen die komt kan knutselen, poolen, wandelen, hardlopen en zwemmen, maar ze kunnen ook cursussen doen om te werken aan hun herstel, zoals de WRAP, of deelname aan een herstelwerkgroep. Op deze willekeurige maandagmiddag zitten er vier vrouwen en één man rond een tafel te schilderen. Ze eten koekjes en chocola en drinken thee. Het gesprek keuvelt alle kanten op, maar het is erg gezellig. Een andere man komt binnenlopen en ploft neer. Hij ziet er kwetsbaar uit. Hij wordt hartelijk begroet door een van de dames en vertelt over de stemmen die hij hoort en die hem maar niet met rust laten.


Miranda van den Broek is peersupport werker bij Lister. Ze legt uit dat het Ontwikkelpunt juist dat wil zijn: een plek waar je leuke dingen kunt doen, maar waar je ook steun kunt vinden voor je psychische kwetsbaarheid en met gelijkgestemden kunt praten. “We richten ons op mensen die een verleden hebben in de psychiatrie en die verder willen herstellen." Wat dat inhoudt? "Bij het Ontwikkelpunt kun je je ontwikkelen in de richting die je wilt.”


Er komt een vaste groep naar het Ontwikkelpunt, maar die verandert ook van samenstelling. Zo kwamen er in het begin veel mannen, maar zijn het inmiddels voornamelijk vrouwen die de weg naar het punt weten te vinden. Ook deze zomer kan iedereen terecht, want het Ontwikkelpunt blijft gewoon open.


Aan de slag met zelforganisatie bij Lister IJsselstein

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor Lister. Een belangrijke functie, die van zorgcoördinator kwam te vervallen, waardoor zelforganisatie een belangrijk thema werd. Een team dat dit zeer voortvarend heeft aangepakt, is het team IJsselstein. Petra Merk en Jojo Cheung waren beiden bij dit proces betrokken. “Dingen die we eerst met de zorgcoördinator bespraken, bespreken we nu met iedereen.”


Petra: “We zijn meteen bij elkaar gaan zitten. Welke rollen had de coördinator Zorg precies? Wat deed die eigenlijk. Welke kwaliteiten horen daarbij en wie kan wat overnemen?” Er waren taken op organisatorisch, procedureel, planning en kwaliteitsgebied. Samen met het locatiehoofd besprak het team wie welke taken op zich zou nemen. Er ontstonden verschillende clusters en groepen van teamleden die bijvoorbeeld dezelfde taken hadden gekregen.

“Dingen die we eerst met de zorgcoördinator bespraken, bespreken we nu met iedereen.”

Behalve dat de rol van coördinator Zorg wegviel en taken werden overgenomen, werd een andere functie opgewaardeerd: die van persoonlijk begeleider. Die verviel en in plaats daarvan kwamen er herstelcoaches, een functie die aan meer eisen en verwachtingen moet voldoen dan die van persoonlijk begeleider. Jojo: “Daarmee spelen we in op de huidige cliëntenzorg waarin we steeds zwaardere cliënten moeten begeleiden, steeds solistischer werken en meer expertise in huis moeten hebben. Bovendien is er meer aandacht gekomen voor zelfreflectie, omdat er geen tussenlaag meer is die ons daarop bevraagt.”