Meedoen

Werken aan herstel is bij Lister altijd gericht op meedoen in de samenleving. Daarom werkt Lister samen met anderen om een veilige omgeving te creëren waarbinnen een cliënt vaardigheden kan ontwikkelen die hij of zij nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij. Medewerkers van onze locaties in Nieuwegein en Utrecht vertellen hoe zij daar vorm aan geven.

Het Koekhuis en Lister Nieuwegein Noord zuid

Klimmen op eigen kracht? In de Rijtuigenbuurt in Nieuwegein maken bewoners dat samen waar!

Samen eten bij Lister Utrecht Jaap Edendreef

Mee-eten bij een 24-locatie. Gewoon omdat het kan. Ronald vertelt


Werk & activering bij Lister

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een uit de Verenigde Staten afkomstige interventie met o.a. de volgende kenmerken:

  • Iedere cliënt die een reguliere baan wil, kan meedoen aan IPS.
  • Er wordt snel gezocht naar een echte baan.
  • De arbeidswensen van de cliënt staan centraal.
  • Er wordt langdurige ondersteuning geboden, zowel aan de persoon als aan de werkomgeving.

IPS vertrekt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken in een reguliere arbeidsplaats. Langdurige trainingen vooraf (‘train then place’) blijven daarbij achterwege. Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden (‘place then train’).

Zes trajectbegeleiders en een coördinator zijn binnen Lister getraind in IPS.

Overeenkomstig afspraken in de stad wordt de IPS-methodiek door deze medewerkers ingezet bij met name BW-cliënten. (De Lister-cliënten binnen FACT-teams krijgen IPS van Wij 3.0-medewerkers.)

De eerste resultaten van deze pilot zijn positief:

  • inmiddels doen 35 cliënten mee (het overgrote deel hiervan betreft BW-cliënten);
  • 13 cliënten aan de slag op een regulier betaalde werkplek;
  • 3 cliënten zijn gestart met een opleiding.


Daarnaast heeft het nog andere, minder kwantitatieve effecten:

  • IPS ondersteunt nog meer het ´kijken met een andere bril´ naar cliënten, waarbij de (baan)mogelijkheden van cliënten nog meer zichtbaar worden;
  • het versterkt de samenwerking met name met werkgevers;
  • door de reeds genoemde laagdrempelige manier van werken starten nu ook BW-cliënten met IPS.


De resultaten zijn zo positief dat binnen Lister binnenkort een nieuwe groep trajectbegeleiders getraind wordt.