Introductie

Lister is een organisatie in ontwikkeling. Als organisatie zijn we aan het veranderen én onze zorg verandert. In 2017 is een nieuw zorgmodel geïntroduceerd. Het werken met woonondersteuners, peersupport werkers, trajectbegeleiders, herstelcoaches en ggz-specialisten begint zijn vruchten af te werpen. Meer nog dan voorheen is onze begeleiding gericht op herstel en dat leidt tot veel vernieuwende initiatieven bij locaties en in de gemeenten en wijken waar Lister werkzaam is.

Voor dit jaarbericht is daarom aan locaties gevraagd om te vertellen op welke ontwikkelingen zij het meest trots zijn. De tien verhalen van onze locaties in Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vianen en Utrecht getuigen van hoe medewerkers van Lister zich in ons vak ontwikkelen en samen met anderen de verantwoordelijkheid nemen voor een betere geestelijke gezondheidszorg. Daar zijn wij trots op!


Jan Berndsen en Marlies van Loon,

Raad van bestuur Lister