Cijfers van Lister

Lister heeft een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waar we de gewenste reorganisatie van ons zorgmodel hebben doorgevoerd. Gewenst omdat de aanpassing van ons zorgmodel past bij de ontwikkelingen in het veld en in de samenleving in het algemeen. Maar het gedwongen vertrek van betrokken medewerkers heeft ook diep ingegrepen in de sfeer en de cultuur van de organisatie. We hebben ons tot het uiterste ingespannen om voor alle vertrekkende medewerkers het afscheid acceptabel te maken. Gelukkig vonden ze vaak een goede plek buiten de organisatie.

Naast de reorganisatie van de zorg hebben we ook de ondersteuning, de staf tegen het licht gehouden. We hebben een situatie gecreëerd waarin we een stabiele organisatie blijven maar waarbij toch zoveel mogelijk van het budget naar de cliëntenzorg gaat. De medewerkers hebben in 2017 ongelooflijk hard gewerkt om ondanks alle veranderingen toch een goede kwaliteit van zorg te leveren. Lister sluit 2017 af met een positief saldo. Dat was niet ons doel maar door de krappe arbeidsmarkt hebben we niet alle vrijgekomen vacatures direct kunnen opvullen.

In 2018 gaan we stevig door met de opbouw van het nieuwe zorgmodel zodat we met onze cliënten nog beter kunnen samenwerken aan herstel!