Deel dit artikel

Voorwoord

Terugkijken na een bedreigende maar ook creatieve tijd

Dit jaarbericht is grotendeels gemaakt in een tijd waarin Lister zich net als de rest van de wereld moet verhouden tot de corona-pandemie. De strikte maatregelen van de overheid leidden ertoe dat wij onze cliënten meer op afstand moesten begeleiden. Hierbij zochten we creatief naar oplossingen die contact mogelijk maken. Dit kon online of toch door persoonlijk contact op afstand. We hebben nog nooit zoveel gewandeld met cliënten en samen ‘koffie-to-go’ gedronken. Natuurlijk nam ook bij ons digitaal begeleiden een vlucht. Kortom: we deden en doen er alles aan om de begeleiding aan cliënten doorgang te laten vinden en hen te ondersteunen bij het omgaan met de landelijke maatregelen om het virus onder controle te krijgen en houden. We zijn trots op onze medewerkers wiens betrokkenheid, creativiteit en flexibiliteit dit allemaal mogelijk maakten. Het crisisteam van Lister bestaat uit de raad van bestuur, locatiehoofden en stafmedewerkers. Zij vertalen de landelijke maatregelen voor Lister en staan voortdurend in contact met de teams. Daarnaast zorgen zij voor een continue en consistente informatievoorziening en zijn een betrouwbare vraagbaak voor medewerkers. Als organisatie laten we zien dat we ook in moeilijke tijden de schouders eronder zetten. In samenwerking met de gemeenten en ketenpartners zorgen we ervoor dat de cliënten centraal blijven staan bij het maken van verantwoorde keuzes.

Waarden: vertrouwen en betrouwbaarheid én aandacht en betrokkenheid

Een stap terug in de tijd

Door de afgelopen maanden lijkt 2019 al lang geleden, maar 2019 was voor Lister in veel opzichten een bepalend jaar. Door de aanbesteding binnen de U16 was dit een evaluatiemoment voor het werk van Lister van de afgelopen jaren en de toets of onze ambitie en visie door de U16* als toekomstbestendig wordt gezien. Lister heeft ingeschreven op de percelen beschermd wonen bovenregionaal, beschermd verblijf, beschermd thuis, individuele begeleiding, herstelacademie en IPS (Individuele Plaatsing en Steun) binnen de regio’s Utrecht stad en Lekstroom. Op alle aanbestede onderdelen is Lister erg succesvol geweest en heeft zij een gunning gekregen voor negen jaar. Daarbij heeft ons Recovery College (ENIK) een mooie ontwikkelopgave gekregen om ook buiten Utrecht stad vestigingen te open. De succesvolle inschrijving op de aanbesteding van centrumgemeente Utrecht betekent dat wij ons in kunnen blijven zetten voor mensen die worstelen met psychische ontwrichting in hun leven. Het betekent ook dat de waarden van waaruit wij deze ondersteuning willen geven, door financiers worden erkend en gesteund. Dit is voor ons een belangrijke basis om bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin kwetsbare mensen een leven kunnen leven dat bij hen past. De opzet van een nieuw ambulant team in 2019 voor de meest kwetsbaren in de stad Utrecht, het FIT (Flexibel Integraal Team) is daar een voorbeeld van. Begin 2019 werden we geconfronteerd met een fors negatief resultaat over de eerste maanden door een combinatie van overproductie op de vanuit de WMO bekostigde begeleiding, een onderproductie op de door het Ministerie van Justitie gefinancierde begeleiding en een forse inzet van personeel niet in loondienst (PNIL). Op basis van deze resultaten hebben de hoofden een aangepaste exploitatiebegroting 2019 gemaakt met als doel de negatieve trend te keren en uit te komen op een ‘nul’ resultaat. De organisatie bleek snel te kunnen handelen en uiteindelijk is het exploitatieresultaat uitgekomen op een plus van 1% van de omzet.

Jan Berndsen en Theo den Hertog

En last but not least: 2019 stond ook in het teken van een bestuurswisseling. Begin 2019 nam bestuurder Marlies van Loon na 13 jaar afscheid van Lister. Haar grote betrokkenheid, netwerk kwaliteiten, bestuurlijke kracht en doelgerichte aanpak hebben er mede voor gezorgd dat Lister een innovatieve organisatie is waar zorg daadwerkelijk op maat wordt gegeven. Centraal in haar aanpak stonden: professioneel verantwoordelijkheid nemen en samenwerking in het veld. Voor haar betekende 1000 cliënten ook 1000 begeleidingstrajecten én samenwerking in het veld. Een aanpak waar medewerkers en cliënten van Lister dagelijks de vruchten van plukken. Youké Jeugdzorg heeft met Marlies een ervaren en gedreven bestuurder gekregen. In de zomer van 2019 verwelkomde Lister Theo den Hertog als nieuwe bestuurder. Met hem blijft Lister een ambitieuze organisatie die met herstelgerichte zorg vanuit een gezond bedrijf bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

Inmiddels schrijven we 2020 en heeft Jan Berndsen aangekondigd Lister aan het einde van het jaar te verlaten. De sollicitatieprocedure voor de nieuwe bestuursvoorzitter is inmiddels gestart. We zijn op zoek naar een bestuurder die het gedachtengoed van Lister omarmt en zich inzet om dit in de praktijk verder vorm te geven.

Tekst: Jan Berndsen en Theo den Hertog Fotografie: Elizabeth Wattimena

* Regio U16 bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort,Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist.