Deel deze pagina

Waarden zijn al lange tijd belangrijk in het werk bij Lister. Tot januari 2018 waren dat onze zogenaamde vijf B’s, namelijk betrokken, betrouwbaar, bekwaam, bewust en betekenisgevend. In januari 2018 werd tijdens de Lister Nieuwjaarsbijeenkomst de nieuwe richtlijn Goede zorg gepresenteerd met als ondertitel ‘waardengedreven werken’. De daarin beschreven waarden vormen het kompas in ons werk, het zijn ‘vrijheid en autonomie’, ‘gelijkwaardigheid en wederkerigheid’, ‘aandacht en betrokkenheid’ en ‘vertrouwen en betrouwbaarheid’. Afgelopen jaren proberen wij elke dag te werken uit deze waarden. In dit jaarbericht laten we dat zien.

Hoe geven wij onze waarden betekenis?

Contact met cliënten of collega’s is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dat laten we zien door:

 • als medemens naast cliënten en collega’s te staan
 • altijd in contact te blijven met cliënten
 • actie te ondernemen tegen vooroordelen, stigmatisering, discriminatie en buitensluiting met betrekking tot mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving.

We hebben aandacht en we tonen betrokkenheid bij cliënten en collega’s. Dat laten we zien door:

 • open te staan voor, aandachtig en onbevooroordeeld te luisteren en ons te verplaatsen in de cliënt of collega.
 • geïnteresseerd te zijn en erkenning te geven aan het verhaal van cliënten of collega’s en de betekenis die het voor henzelf heeft
 • spanningen, ongemak, onzekerheid en onwetendheid te verdragen en daar ruimte voor te creëren

We hebben vertrouwen in en zijn betrouwbaar voor cliënten en collega’s. Dat laten we zien door:

 • mensen te stimuleren vertrouwen in zichzelf te hebben
 • door op voorspelbare wijze onszelf te zijn en daardoor betrouwbaar voor anderen
 • zo stimuleren wij de ontwikkeling van een wederzijdse vertrouwensrelatie

Foto: Elizabeth Wattimena

We erkennen en bevorderen de vrijheid en autonomie van cliënten. Dat laten we zien door:

 • vrijheidsbeperkingen voor cliënten zoveel als mogelijk te voorkomen en te verminderen
 • de ontwikkeling van het eigen keuzevermogen bij cliënten te stimuleren
 • bij cliënten de regie over hun eigen leven,de ontplooiing van hun eigen mogelijkheden en de ontwikkeling van hun eigen identiteit te stimuleren