Deel deze pagina

De resultatenrekening over 2019 geeft een positief resultaat. In de eerste maanden van 2019 was de prognose negatief. De organisatie bleek in staat snel te kunnen handelen, waardoor er aan het eind van het jaar een positief resultaat van 1% is. De vermogenspositie van Lister blijft hierdoor goed. We hebben voldoende buffer om verdere ambulantisering te begeleiden. Daarnaast kunnen we ook de komende periode in innovatie blijven investeren.


Colofon Aan dit jaarbericht hebben veel mensen meegewerkt: Tekst: Marloes Klein en Anne Evers Fotografie: Elizabeth Wattimena, Willem Mes, Thomas van Galen, Sylke Jongejan Vormgeving: Cathy Leijs (Vermogen) en Chris Mulder (Pinta grafische produkties) Projectleiding, eindredactie en tekst: Margot van Lange