Deel deze pagina

Veel professionele ruimte en verantwoordelijkheid gaan bij Lister hand in hand. Het in 2017 ingevoerde zorgmodel biedt hier ook de ruimte voor. In 2018 is door alle teams intensief gewerkt om de samenwerking tussen verschillende, deels nieuwe functiegroepen, in het nieuwe zorgmodel te optimaliseren. In 2018 is onderzocht hoe medewerkers deze nieuwe functies ervaren en hoe die samenwerking gaat. We zien dat medewerkers hun professionele ruimte en verantwoordelijkheid benutten om de zorg voor cliënten te verbeteren.

Evaluatie van het nieuwe functiehuis

In 2017 heeft Lister een nieuw zorgmodel ingevoerd. Nieuwe functionarissen als woonondersteuner, herstelcoach en peer support werker werken samen met al bestaande functionarissen om het zorgmodel vorm te geven. De begeleidersfunctie is verdwenen. Het nieuwe zorgmodel betekent ook een nieuw functiehuis. In 2018 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Medewerkers van Lister blijken tevreden tot zeer tevreden over hun functie.

Wat houden de nieuwe functies in?

In 2017/2018 werden vier nieuwe functies ingevoerd. Alleen de functie van trajectbegeleider bestond al. Iedere functie heeft een rol in het nieuwe zorgmodel:

  1. onder het motto ‘Huis op orde, hoofd op orde’ zijn woonondersteuners ingezet. Zij helpen cliënten hun huis op orde te houden. Een opgeruimd huis geeft meer overzicht en rust.
  2. persoonlijk begeleiders worden herstelcoaches. De functie van persoonlijk begeleider wordt zwaarder. Enerzijds krijgen zij meer professionele verantwoordelijkheid om zelf te bepalen wat voor een cliënt nodig is, anderzijds wordt van hen verwacht dat zij in staat zijn betere gesprekken te voeren met cliënten. Hiervoor krijgen alle persoonlijk begeleiders de mogelijkheid een persoonlijk ontwikkelingstraject tot herstelcoach te volgen.
  3. ervaringsdeskundigen worden als peer support werker ingezet. Peer support werkers ondersteunen cliënten in situaties die zij nog lastig vinden om alleen aan te gaan en organiseren zelfhulptrainingen zoals de WRAP.
  4. trajectbegeleiders ondersteunen cliënten bij het vinden en behouden van werk of vrijwilligerswerk.
  5. GGZ-specialisten worden ingezet voor cliënten die net wat extra nodig hebben in hun begeleiding en om herstelcoaches te adviseren bij de begeleiding van cliënten.

Met deze veranderingen had Lister tot doel: meer ontwikkeling naar zelfstandig wonen, verbetering van het sociaal maatschappelijk functioneren en meer eigen regie/ persoonlijke verantwoordelijkheid van cliënten.


Tussenevaluatie

Na anderhalf jaar werken in het nieuwe functiehuis heeft in 2018 een tussenevaluatie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat medewerkers tevreden tot zeer tevreden zijn over hun eigen functie. Zij ervaren in hun werk veel professionele ruimte en vinden dat ze veel voor cliënten kunnen betekenen. Ook over de samenwerking met andere zorgaanbieders en/of het netwerk van cliënten zijn zij tevreden.

De meningen zijn verdeeld over de vraag of het functiehuis een verbetering is voor de kwaliteit van zorg. Een deel van de medewerkers mist de functie van begeleider. Daarnaast vinden woonondersteuners dat zij worden overbelast doordat de afstand in functieniveau tussen persoonlijk begeleider/herstelcoach te groot is. Onderling kan beter worden samengewerkt, zodat de werkzaamheden van de herstelcoach en de woonondersteuner beter op elkaar afgestemd worden. De invoering van het functiehuis werd doorkruist door andere ontwikkelingen, zoals de snel ontstane krapte op de arbeidsmarkt en de start van het Gebiedsteam ggz. Op basis van de tussenevaluatie zijn verbetervoorstellen gedaan, waarmee wij in 2019 aan de slag zijn gegaan.

Tekst: Margot van Lange

Beeld: Yvar Gloudemans

Iris: "Ik maakte de bewuste keuze om bij Lister te werken."

Buiten de kaders

Iris Doctor werkt nu ruim twee jaar bij Lister; en met veel plezier! Voorheen werkte zij in de forensische psychiatrie. Waarom zij bewust voor werken bij Lister koos, vertelt zij hieronder.

Iris: ”Na mijn afstuderen als hbo-verpleegkundige ben ik gaan werken in een forensische psychiatrische kliniek. Hoewel ik dit heel graag deed, heb ik na vijf jaar bewust de keuze gemaakt om bij Lister te gaan werken. De belangrijke reden hiervoor was dat de visie en de werkcultuur bij mij passen. Ik ben nog steeds blij dat ik deze stap heb gemaakt! Lister is een organisatie die haar werknemers veel vrijheid geeft en investeert in deskundigheidsbevordering. Ik heb het traject naar Herstelcoach bij Lister gedaan waarbij ik de post hbo-opleiding Bemoeizorg heb gevolgd. Ik haal veel voldoening uit het investeren en aangaan van een vertrouwensrelatie met een cliënt om vanuit daar te onderzoeken waar de zorgbehoefte ligt. Met name in complexe casuïstiek vraagt dit soms de nodige creativiteit en geduld. Bij Lister heb je in het zorgproces de vrijheid om ´out-of-the-box´ te denken en te handelen. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit oprechte interesse, gelijkwaardigheid en contact je samen met de cliënt kunt werken aan herstel. Omdat er veel vrijheid is in hoe het werk vorm wordt gegeven is de samenwerking in het team heel belangrijk. Wij zijn kritisch naar elkaar, geven feedback en zoeken actief de samenwerking op, zowel intern als met ketenpartners en familie en vrienden. Uiteraard met als uitgangspunt om zo goed mogelijk zorg te kunnen verlenen. Ik ben trots op de ontwikkelingen die ons team heeft doorgemaakt en hoe iedereen zijn eigen rol hierin heeft.”

Dieren leren je veel over jezelf:
Het Binnenstebuiten

Werken aan je herstel kan ook zonder te praten. Dieren leren je veel over jezelf. Ze laten zien hoe jij in je vel zit. In de hulpverlening wordt veel gepraat, maar soms is het ook fijn om door te voelen en te doen te leren over jezelf. Celine Kersten, herstelcoach en Dafne Rademakers, eigenaar Herstel op Poten kregen de kans om bij Lister het project Het Binnenstebuiten vorm te geven.

Video: Emiel Elgersma

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Cijfers over personeel en organisatie van Lister in 2018

Na het reorganisatiejaar 2017 is de uitstroom van medewerkers in 2018 iets gedaald, al blijft 27% aan de hoge kant. Gelukkig zagen we kans nieuwe en enthousiaste mensen aan Lister te binden. 30% van onze medewerkers werkte in 2018 voor het eerst bij ons.

Ervaringsdeskundige medewerkers

Lister streeft ernaar om 40% van de medewerkers met ervaringskennis in dienst te hebben. Hoe dit precies te meten is, is lastig. Daarom tellen we op dit moment alleen die medewerkers waarvan in de functieomschrijving ervaringsdeskundigheid wordt vereist.

Cijfers van de Lister Academie

De opleidingen van Lister zijn in 2018 ondergebracht in de Lister Academie. Dit nieuwe team verzorgt niet alleen opleidingen en cursussen, maar coördineert ook het onderzoek bij Lister.

Naast het diverse aanbod van cursussen en opleidingen, is de Lister Academie in 2018 ook gestart met het aanbieden van activiteiten op het gebied van persoonlijke vorming en professionele identiteitsontwikkeling.