2018 Jaar van bouwen

Voor Lister was 2018 een jaar van bouwen. Na de reorganisatie van 2017, waarin we van twee functiegroepen afscheid namen, zijn de teams in 2018 intensief aan de slag gegaan met de inrichting van het nieuwe zorgmodel. Daarnaast zijn we op basis van de ervaringen in twee proeftuinen samen met Altrecht in maart 2018 gestart met Gebiedsteams ggz in Utrecht en de Lekstroomgemeenten.


We zijn er trots op dat het succes van Enik Recovery College aanhoudt. Het aantal unieke deelnemers steeg met bijna zestig procent! Enik groeit opnieuw in zijn rol als centrum waar alles draait om zelfhulp en peer support. Een vergelijkbaar succes hopen wij de komende jaren te realiseren met Indekerngezond. In dit project stimuleren we inwoners van Leidsche Rijn om met elkaar ieders eigen gezondheid positief te beïnvloeden.


We kijken terug op een intensief jaar waarin bouwen, samenwerken en het ontplooien van nieuwe initiatieven centraal stonden. We gaan hier in 2019 graag mee verder om onze ambitie: ‘Samen werken aan herstel voor cliënten’, tot een succes te maken.


Namens de raad van bestuur,

Jan Berndsen