Deel deze pagina

Lister wil dat cliënten zoveel mogelijk in hun eigen huis en omgeving kunnen werken aan hun herstel. Het bieden van begeleiding in de omgeving van de cliënt en zijn naasten krijgt daardoor steeds meer vorm. Voor ons is iedere zorgvraag uniek en dit vraagt om maatwerk. Vaak is dat (intensieve) ambulante begeleiding, maar als het nodig is ook begeleiding in woningen van Lister. Medewerkers, cliënten en buren vertellen wat ‘herstellen doe je thuis’ voor hen voor impact heeft.

Beter een goede buur, dan een verre vriend

“Ik merk dat het voor cliënten fijner is dat we dichterbij zitten. Het scheelt gewoon echt als je je slecht voelt of je vijf minuten hoeft te lopen om hier te zijn of twintig minuten moet fietsen naar de stad.” Aan het woord is Rivan de Keyzer, casemanager en psycholoog in opleiding bij Altrecht. Samen met Maike Bouwman, herstelcoach bij Lister, werkt zij in het Gebiedsteam ggz Leidsche Rijn Vleuten de Meern. Een van de elf teams waar Altrecht en Lister sinds mei 2018 samenwerken om integrale geestelijke gezondheidszorg dichtbij mensen thuis te bieden.

Dichterbij zijn is niet de enige meerwaarde die cliënten ervaren. Ook de samenwerking tussen Altrecht en Lister heeft positieve effecten. Rivan: “Als iemand in een voorstadium van een crisis is, stem ik bijvoorbeeld met Maike af wie wanneer gaat. Zo zorgen we ervoor dat zo’n cliënt toch elke dag wordt gezien. Dat scheelt echt”. Maike: “De lijnen zijn veel korter. Je werkt niet langs elkaar heen. Je doet niet meer allebei hetzelfde. Het is nu veel duidelijker wat Altrecht doet en wat Lister doet. Voor ons en ook voor cliënten. Bovendien kunnen we nu veel beter met elkaar afstemmen. Je benadering afspreken en snel met elkaar evalueren of dat ook werkt. Dat is echt heel prettig.”

Een gezamenlijk pand maakt het verschil

Deze afstemming was er niet van de een op de andere dag. 1 mei 2018 startte de samenwerking tussen het team van Altrecht en het team van Lister. Op dat moment nog vanuit verschillende panden. Dat ging moeizaam. Rivan: “We gingen vanuit Altrecht veel in de wijk op huisbezoek, maar niet tegelijk met iemand van Lister. Dus je zag elkaar niet. Je belde wel, maar bij sommige collega’s had ik nog niet eens een gezicht.”

Gelukkig konden beide teams op 1 november 2018 het pand aan de Burgemeester Verderlaan betrekken. Rivan: “Toen pas kregen we echt het gevoel dat we gingen samenwerken. Dat was winst.” Maike: “Je loopt actief bij elkaar binnen. En inderdaad een gezicht bij een naam hebben, maakt zoveel uit voor het samenwerken. Het verlaagt de drempel om actief contact te zoeken. We maken veel gemakkelijker gebruik van elkaars expertise. Ook bij cliënten die we niet gemeenschappelijk hebben. We kunnen dan vanwege de privacy alleen op casus niveau met elkaar overleggen, maar je zet zo wel elkaars expertise in”.

Rivan: “Als iemand in een voorstadium van een crisis is, stem ik bijvoorbeeld met Maike af wie wanneer gaat. Zo zorgen we ervoor dat zo’n cliënt toch elke dag wordt gezien. Dat scheelt echt”.

Schoenmaker blijf bij je leest

Maike heeft heel bewust gekozen om bij het Gebiedsteam te gaan werken. Maike: “Bij vorige werkgevers miste ik juist samenwerking tussen behandeling en begeleiding. Nu merk ik dat in de samenwerking het werk dat Lister doet veel zichtbaarder is. Onze expertise wordt beter benut.” Rivan: Ja dat laatste denk ik ook. Bij Altrecht gingen we bijvoorbeeld soms met dagbesteding aan de gang, terwijl je nu weet dat de begeleider van Lister dat oppakt. En andersom is dat ook het geval”. Maike: “Als iemand een vraag heeft over zijn medicatie, zorg ik dat iemand van Altrecht dat oppakt.” Rivan: “We blijven nu veel meer ieder bij onze eigen leest. Je weet dat goed gebeurt. Je hebt er vertrouwen in.”

De samenwerking heeft daardoor gevolgen voor de samenstelling van de teams. Rivan: “In het team van Altrecht zie ik dat de nadruk meer komt te liggen op behandeling. Dat is onze specialisatie. Dus wij krijgen meer SPV-ers, psychologen en psychiaters, terwijl Lister zorgt voor de begeleiding bij leven, wonen en werken.”

Nog meer gezamenlijk

Van de 170 patiënten die het Altrecht deel van het Gebiedsteam behandelt, worden er maar 30 ook door Lister begeleid. Rivan: “Er zijn veel patiënten van Altrecht die beschermd wonen bij Lister en begeleid worden door de locatie van Lister waar zij wonen”. Maike: “En andersom kan het ook. Dat wij een cliënt ambulant begeleiden, maar dat hij of zijn behandeld wordt door een gespecialiseerde afdeling van Altrecht. Zowel wij als de cliënt hebben dan te maken met een medewerker van Altrecht die niet in het Gebiedsteam ggz werkt”.

Werken vanuit twee organisaties met twee leidinggevenden
Ieder team heeft een coördinator voor dagelijkse zaken en daarnaast een leidinggevende vanuit de eigen organisatie. In de praktijk betekent dat er twee leidinggevenden zijn. Dat kan lastig zijn.

Maike: “Ik denk dat voor het Altrecht-deel van het team niet heel veel uitmaakt. Annemiek (Geuze) is hun leidinggevende en gebiedscoördinator. Voor de Lister mensen is het schakelen. Wat bespreek je met Henk (van Rees) en wat met Annemiek. Daar gaat ook wel over en daardoor wordt het duidelijker.”

Rivan: “Ik heb wel de indruk dat Annemiek en Henk voorop lopen. Zij vinden echt dat zij het samen moeten doen en dat maakt wel veel uit voor de integratie. We hebben inmiddels bijvoorbeeld een gezamenlijk e-mailadres en een gezamenlijke google drive. We voegen de roosters samen. Dat vergt wel creativiteit want we hebben ieder een ander roostersysteem, maar door het samen te voegen, weet je wel wie wanneer werkt. Het is jammer dat het soms niet lukt om een creatieve oplossing te vinden. Dan loop je tegen de organisatorische grenzen van deze samenwerking. Dat voelt het toch alsof we twee teams in een zijn. Dat kan in de toekomst echt nog wel beter.”

Dichterbij, ook bij andere zorgaanbieders

De komst van het Gebiedsteam ggz betekent niet alleen dat de samenwerking tussen de teams van Altrecht en Lister is verbeterd. Ook het contact met andere zorgaanbieders in de wijk verloopt veel soepeler. Rivan: “De samenwerking met huisartsen is veel beter. Het doorverwijzen naar Altrecht verliep moeizaam. Nu sluiten we regelmatig aan bij een huisartsenoverleg. Daar kunnen we goed uitleggen wat we doen, voor welke klachten we zijn en waarvoor niet. Het doorverwijzen verloopt daardoor veel soepeler.”

Nog niet perfect, maar zeker een verbetering

Rivan en Maike zijn positief over een hun samenwerking in het Gebiedsteam. Nog niet alles is perfect. Toch zijn er binnen een jaar al grote sprongen voorwaarts gezet in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat is winst!

Maike: “Nu merk ik dat in de samenwerking het werk dat Lister doet veel zichtbaarder is. Onze expertise wordt echt beter benut.”

Tekst: Margot van Lange

Fotografie: Ivar Gloudemans

Na 27 jaar weer een eigen huis

Anneke Werkhoven woont na 27 jaar weer in een eigen huis in de Saffier. Anneke: “Ik ben hier een zelfstandige vrouw die met haar hond tussen gewone mensen woont. Ik hoor er weer een beetje meer bij. Ik heb het gevoel dat ik van de zorg los kom.” Kijk en luister naar Anneke’s bijzondere verhaal. Ook na zoveel jaren laat veerkracht zich gelden.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Video: Emiel Elgersma

Een mini-samenleving waarin iedereen een plek heeft

Twee jaar geleden kwam in Utrecht Leidsche Rijn het appartementen-complex Place2BU beschikbaar. Vanaf het begin was het de bedoeling dat hier een mix van vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders), jongeren en mensen met een kwetsbaarheid zouden wonen. Dat is gelukt. Inmiddels wonen er in 490 jongeren van 23 tot 28 jaar. Dit zijn zowel statushouders, jonge starters op de woningmarkt, studenten en mensen die na een moeilijke tijd een nieuwe start nodig hebben. Dat werpt zijn vruchten af. Michelle: “ Als het hier slechter met je gaat, kan je een stapje terug doen zonder dat je vreemd aangekeken wordt. En als je je weer beter voelt, kan je gewoon weer meedoen.” Meer weten over deze ‘mini-samenleving’? Luister naar Suzan, Jimmy, Marcel en Michelle.

Fotografie: Yvar Gloudemans

Podcast: Emiel Elgersma

Cijfers over de zorg van Lister in 2018

Lister biedt begeleiding en als het nodig is ook huisvesting aan mensen van wie het leven door een psychische kwetsbaarheid ontwricht is geraakt. In 2018 hebben wij naast 1557 mensen gestaan en hen geholpen hun leven weer op de rails te krijgen. De meeste mensen begeleiden wij in hun eigen huis en omgeving.